این نوع شفت تماما از جنس آلومینیوم بوده و در سایزهای "3 , "6 و "12

و با تعداد 3 , 5 , 6 و یا 12 ردیف کانال و در سایزهای مختلف قابل ساخت می باشد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.