تمام آداپتورهای مکانیکی از جنس استیل و کروم شده و به صورت فلنج دار می باشد.

ودر سایزهای سفارشی نیز امکان ساخت دارد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.