جهت تبدیل شفت های "3 به سایز های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس از نوع آلومینیوم شیاردار به صورت 6 و 12 کاناله برای سایز های "3 , "6 , "8 , "10 و دارای بست در هر دو طرف آداپتور می باشد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.