طراحی شده جهت خنثی کردن استاتیک در مناطق وسیع و از مسافت های زیاد پر کاربرد در چاپ IML ، تولید ظروف یکبار مصرف ، نساجی و ...


دانلود کاتالوگ

Subscribe

Be the first to know about the new templates.