در محیط هایی که مواد اشتعال زا مانند اتیل و انواع حلال وجود دارد استفاده از آنتی استاتیک الکتریکی بسیار خطرناک بوده از این رو آنتی استاتیک های فرچه ای پیشنهاد می شود.

در طول های مختلف و بدون نیاز به ترانس.


دانلود کاتالوگ

Subscribe

Be the first to know about the new templates.