برای کنترل هرچه بیشتر کیفیت چاپ ، سیستم های کنترل رجیستر از بایدهای این فرآیند بشمار می آید

این سیستم به کمک سنسورهای مخصوص فتوسل و حرکتهای عرضی و عمودی سیلندرها کیفیت مطلوبی را در اختیار شما قرار خواهد داد .


دانلود کاتالوگ

Subscribe

Be the first to know about the new templates.