آخرین خبرهای مربوط به چاپ و بسته بندی

ملزومات حرفه‌ای شدن صنعت نشر چیست؟
به‌عقیده کارشناسان، صنعت راهی جز حرفه‌ای شدن ندارد؛ هرچند در این مسیر موانع و کاستی‌های فراوانی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بی‌ثباتی در اقتصاد و ضعف شبکه‌های فروش اشاره کرد. . . .

نوآوری در چاپ لیبل+فیلم
در این ویدیو با نوآوری در چاپ لیبل با استفاده از دستگاه چاپ دیجیتال ممجت آشنا می شوید. . . .

نوآوری در چاپ کتاب + فیلم
چاپ کتاب در دنیای امروز با آنچه تاکنون تصور می کردیم فاصله گرفته است. سرعت ، انعطاف پذیری و شخصی سازی از نکاتی است که چاپ دیجیتال به صنعت نشر هدیه داده است. . . .

source: ipina.ir


Subscribe

Be the first to know about the new templates.