یک محصول ایده آل برای پروسه های با سرعت بالا و رول های سنگین با ابعاد و حجم بزرگ.

در سایه سیستم کالیپر پنوماتیکی و دیسک های 500-200 میلی متر امکان استفاده از 0/75 تا 4620 نیوتن بر متر و توان ماکزیمم 15 کیلووات را فراهم می سازد.


Subscribe

Be the first to know about the new templates.