سنسور التراسونیک مناسب برای فیلم ، کاغذ ، فویل و سلفون شفاف

تغذیه 24 و 12 ولت و خروجی های 5-0 و 10-0 ولت


Subscribe

Be the first to know about the new templates.