EN

سیستم های شارژ استاتیک

سیستم های شارژ استاتیک در صنعت کاربرد فراوانی دارد. چنانچه میدانید الکتریسیته ساکن، بار الکتریکی ایجاد شده روی سطح میباشد. استاتیک و بار الکتریکی همیشه به عنوان عامل مزاحم تلقی نمی گردد. الكتریسیته ساكن در صنعت در بعضی از كاربردها می تواند مفید هم واقع شود. با استفاده از ولتاژ بالا و اصل شارژ استاتیك می توان مواد را بهم چسبانید. مولدهای شارژ DC  به كمک نازل های مربوطه می توانند عمل شارژ بار الکتریکی را بر روی سطوح انجام دهند. تجهیزات شارژ استاتیک در برخی از صنایع ماننـد تولیـد ورقMDF ، رنگ آمیزی شیشه، خطوط اكستروژن و دستگاه های تولید ظروفIML . نقش بسزایی را در افزایش راندمان تولید و بهبود كیفیت ایفا مینمایند.

شرکت Puls Electronic ترکیه انواع تجهیزات و ملزومات سیستم های شارژ استاتیک ( بار الکتریکی) را ارائه میدهد.

استاتیک متر

استاتیک متر در صنعت جهت اندازه گیری میزان بار الکتریکی روی سطوح استفاده میشود. استفاده از این وسیله که بصورت پرتابل میباشد در صنعت چاپ و بسته بندی و تولید…

پروب شارژ استاتیک

استاتیک بار الکتریکی در صنعت چاپ و بسته بندی کاربرد دارد. صنایعی مانند چاپ های IML و لمینت روکش MDF نیاز به تزریق الکتریسیته ساکن به جنس دارند. نصب آسان…

ژنراتور استاتیک

ژنراتور استاتیک در صنایع مختلف مانند تولید ظروف IML و لمینت روکش MDF و … مورد استفاده قرار میگیرد.  نصب آسان تنظیم خروجی دیجیتال 4 عدد خروجی HV در چهار…