ژل و محلول های شستشو

ژل و محلول های شستشوی آنیلوکس و سیلندر کروم ارائه شده از طرف کاوان، بهترین راه حل برای تمیزکاری نوردهای آنیلوکس و سیلندرهای گراور، جهت رسیدن به حداکثر کیفیت چاپ و کوتینگ، بدون آسیب رساندن به سطح آنیلوکس یا کروم سیلندر گراور میباشند.

  • در چاپ فلکسو، راندمان انتقال مرکب، پوشش دهی، چگالی، تطابق رنگ و کیفیت کلی به نوردهای آنیلوکس بستگی دارد. که مرتب به طرز مناسب نگهداری و تمیزکاری شده اند. لذا شست و شو و تمیز کاری مناسب، باعث طول عمر آنیلوکس ها و حفظ ولوم اولیه آنها خواهد شد.

 

  • در چاپ روتوگراور نیز پوشش دهی و تطابق رنگ و جلوگیری از پرشدگی حفره های سیلندر جهت دستیابی به تطابق رنگ و کیفیت چاپ بالا  به تمیزکاری مناسب سیلندرهای کروم بستگی دارد. در سیستم های کوتینگ با سیلندر کروم، در صورت عدم تمیزکاری مناسب، راندمان و کیفیت لازم کوتینگ را از دست خواهید داد.

مواد شستشو آنیلوکس و سیلندر کروم C.B.G

  مواد شستشو آنیلوکس و سیلندر کروم C.B.G ایتالیا عدم آسیب رساندن به محیط زیست  مناسب برای تمیز کردن مرکب های پایه حلال، آب و UV  مناسب برای سیلندر کروم…

تمیز کننده آنیلوکس و سیلندر کروم APS

تمیز کننده نوردهای آنیلوکس و سیلندر کروم APS فرانسه  نورد آنیلوکس شما چقدر کثیف یا دچار پرکردگی و اتصال سلول ها شده است؟ آیا سیلندر های چاپ روتوگراور شما به…

error: محتوای سایت محفوظ است